Bliv medlem
Note: Bruges til at modtage SMS-nofikationer.
Note: bruges f.eks. ved delt forældremyndighed, hvor begge ønsker notifikationer.
For at angive flere e-mailadresser, adskilles disse med semikolon ";".
Har du trænet i en anden klub tidligere? I så fald kan du sende en mail til tta.aalborg@gmail.com med dit pasnummer, da vi kan overføre data fra den gamle klub.
()
()